$1000MMO - 1000MMO.COM
09 2930 3435

Từ năm 2017 $1000MMO đã bắt đầu làm Affiliate Marketing với các nhà cung cấp sản phẩm số có hoa hồng cực kỳ cao lên đến 300% như godaddy, hostinger,… 

Hiện tại các đối tác cũ không còn chạy chương trình affiliate hoa hồng cao nữa. Thay vào đó là những đối tác mới đang ngày một nhiều hơn tiếp cận thị trường Việt nam.

Bạn nghĩ gì khi bán một sản phẩm số giá $38 bạn sẽ nhận được $105 Hoa Hồng ?

CAM KẾT CÓ KẾT QUẢ MỚI THU HỌC PHÍ ! HỖ TRỢ 1 KÈM 1!

Vừa Đăng Ký